Laptop i bilen

Många av Sveriges affärsresenärer, supportpersonal och blåljuspersonal måste arbeta med datorn i bilen. Affärsresenärer skriver mötesanteckningar, supportpersonal gör diagnoser och skriver analyser, blåljuspersonal måste skriva rapporter och journaler, för att inte glömma körjournaler. Körjournaler har som tur är börjat automatiseras, men för alla andra måste text produceras i bilen. Ibland har man möjlighet att gå in och sätta sig på ett kafe eller i en vänthall, men ofta måste man sitt i bilen och skriva.

Det har kommit mycket kritik kring arbetssituationen för den som måste skriva i bilen. Dels är det rätt obekvämt och arbetssamt för handleder och fingrar, dels finns risken att laptopen far omkring vid en krock och skadar dem som arbetar där. Särskilt viktigt är det för utryckningspersonal som poliser och brandmän. Ibland måste hinder forceras, eller så blir det en biljakt för polisen. Då måste laptopen kunna stuvas undan så den inte orsakar skada.

För den som jobbar ensam i bilen kan passagerarsidan användas för att göra en fast laptopstation. Det finns krocktestade ställningar som kan monteras på passagerarsidan, så det blir enkelt att vända sig om och skriva. Fortfarande är ratten i vägen och det kan vara smärtsamt att vrida ryggen så mycket, men det är bättre än att ha laptopen i knät.

När självkörande bilar blir vanliga kommer antagligen situationen förändras. Bilar kommer anpassas efter hur personerna i bilen vill ha det, inte så att de är lätta att köra. Alla kommer inte behöva vara vända framåt. Kanske blir det så att man sitter runt ett bord, några bakvända och några vända framåt. Då kommer resan mer likna en tågresa, och det kommer bli lättare att jobba under resan. Den tiden är inte så långt borta som det kan verka. De första självkörande bilarna finns redan. Det som saknas är lagstiftning som gör det möjligt att släppa ratten under gång och fokusera på annat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *